สำหรับสมัครสมาชิกใหม่ใช้งานในระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ e-Innovations [กลับหน้าหลัก]
User Name ( ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบ ภาษาอังกฤษเท่านั้น )
เช่น aphiwat
Password (รหัสผ่านไม่เกิน 8 ตัว) อย่าเคาะเว้นวรรค
เช่น a123456b
ชื่อ - นามสกุล ต้องใช้ชื่อ-สกุลจริง และเป็นภาษาไทย
เช่น อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
หน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ท่านสังกัด
ต้องใช้ข้อมูลจริงเป็นภาษาไทย
เช่น สามัคคีวิทยาคม
ที่อยู่หรือที่พักของท่านในปัจจุบัน
ต้องใช้ข้อมูลจริงเป็นภาษาไทย
เช่น 296 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น มือถือ เบอร์บ้าน
ต้องใช้ข้อมูลจริง
เช่น 053600189
ภาพถ่ายท่านในปัจจุบัน นามสกุลไฟล์ JPG
และต้องใช้ภาพตัวจริงของท่าน
คลิกที่ปุ่มเพื่อเลือกภาพของท่าน
หากคุณมีความประสงค์จะใช้งานระบบเผยแพร่ผลงาน กรุณาอ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

กฎ กติกา และเงื่อนไขการใช้งานระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ สพท.เชียงราย เขต 1

1. การลงทะเบียนเข้าระบบนี้ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ ในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นขอความกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง และช่วยกันรักษากฎกติกามารยาทที่ให้ไว้ข้างล่างด้วย
2. ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในระบบที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการถูกส่งขึ้นระบบเผยแพร่อัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง คณะผู้จัดทำระบบ สพท.เชียงราย เขต1 มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในระบบที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
3. ถึงแม้ว่าผู้ดูแลระบบและผู้คุมต่างๆ ของข้อมูล สพท.เชียงราย เขต1 จะพยายามควบคุมไม่ให้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่ในระบบนี้ แต่ก็อาจข้อความ หรือความคิดเห็นต่างๆ ผลงานวิชาการที่เรา ไม่อาจจะดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งหมด ข้อความและผลงานวิชาการทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน และไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบสพท.เชียงราย เขต1 และคณะผู้จัดทำระบบสพท.เชียงราย เขต1 จะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น
4. โดยการตกลงที่จะทำตามกฎกติกามารยาท คุณยืนยันว่าจะไม่พิมพ์ข้อความที่หยาบคาย เสียดสี หรือตำหนิติเตียนบุคคลใดๆในทางเสียหาย หรือที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง
5. ผู้ดูแล และคณะผู้จัดทำ สพท.เชียงราย เขต1ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดผลงานวิชาการไหนก็ได้ โดยเหตุผลใดๆ ก็ตามได้
6. ในการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเผยแพร่งานวิชาการนี้ ให้ท่านลงชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ข้อมูลที่ให้ลงทะเบียน ที่สามารถติดต่อกลับได้ ให้ครบถ้วน ถ้าท่านไม่ลงข้อมุลดังกล่าว ทางสพท.เชียงราย เขต1ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบ หรือแก้ไขผลงานวิชาการของท่านออกจากระบบไดทันที