ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2391 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสีวิวธรรมชาติด้วยเทคนิคสีน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
วรพจน์ ครองภิญโญ
โรงเรียนวัดดอนไก่ดี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง