[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายวรศักดิ์ กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ดำเนิน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงความเข้สใจในการขับเคลื่อนกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 มอบหมายให้นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา ......
อ่านข่าวต่อ....