[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพม.39 นำสิ่งของไปบริจาคให้แก่เหล่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในนามประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ร่วมประชุมคัดเลือกสถา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....