[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทาง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 มอบหมายให้นายอมร อ่อนสี ผอ.โรงเรียนวังทองพิทยาคม รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายสุชน วิเชียนสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 "ร้อยความรักถักทอใจ ส......
อ่านข่าวต่อ....