[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 6-7 กันยายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงาน การจัดการมัธยมศึกษาเขต 39 (อุตรดิตถ์) พร้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 13 กันยายน 2562 พระครูโฆสิตธรรมพินิต เจ้าคณะตำบลศรีพนมมาศ เจ้าอาวาสวัดท้องลับแล ผู้ใหญ่ลน ผาดำ และคณะศรัทธาวัดท้องลับแล มอบขนมตามประเพณีสลากฉล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 12-14 กันยายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 นำคณะผู้บริหารดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษาดูงาน เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 เป็นว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นประธาน ในพิธีเปิดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารบ้านของพ่อ โดยมีนายศิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ โดยม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ร่วมบริ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยมไทย 12 ประการ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ร.ร.ลับแลศรีวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน จากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.39 ตามประเด็นนโยบาย ดังนี้ 1.การพัฒนาแ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ร่วมพิธีถวายพา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ร......
อ่านข่าวต่อ....