[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 62 นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม “จุกประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ทำพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนที่ได้รับการพิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยมไทย 12 ประการ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ให้แก่นักเรียนจำนวน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยนายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการพร้อมทีมบริหารและคณะครู-นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 งานปกครองนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จัด “กิจกรรมการตรวจสารเสพติดใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 นางทองดี โรจวัฒนา ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมโปรแกรม Scan Tool 4.0 สำหรับครูที่ปรึกษาทุก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครู มารดาและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล......
อ่านข่าวต่อ....