[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคเช้า ๐๙.๐๐ น. ดร.ชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางพิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่ายได้มีคณะกรรมการนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นำโดย ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขานรับนโยบายกระท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา 2562 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรม Home Room ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ได้กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นำโดยนายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก หลังก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุน ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการสายนิเทศที่ 4 โดยมีนางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันแรก ซึ่งช่วงเช้าและเย็น ตำรวจ สภ.อำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยผู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรมพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นำโดย ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามการดำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ยืนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนร่วมกับ ครูเวรประจำวัน ทั้งในเวลาเช้าและเย็น เป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายชยพล เอ็บมูลล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม พบปะพูดคุยกับนักเรียน และคณะครู หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการต้อนรั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาส่งคุณครูที่ได้ย้าย......
อ่านข่าวต่อ....