[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นำโดยนายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดพิธียกเสาเอก อาคาร 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (ต่อเติมอา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เป็นประธานการประชุม คณะบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมทีมบริหาร ตลอดจนคณะครูและนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง โ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ได้นำครูและนักเรียนผู้เกี่ยวข้อง เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือลงนามข้อตกลงโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RSC Road Safet......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา จัดพิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการหัทยา นุกอง ซึ่งท่านได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้รับการจัดกิจกรรมจากชมรมเพื่อนชาวดอย มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม นำคณะครูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬามวยปล้ำ พร้อมนักกีฬามวยปล้ำ และกีฬาเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นำนั......
อ่านข่าวต่อ....