ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1432 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1432ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AEON English Speech Contest 2019(8)13 พฤษภาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1431ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่ฯ(16)7 พฤษภาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1430ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน(15)2 พฤษภาคม 2562งานประชาสัมพันธ์
1429ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรA.L.T.C.จังหวัดน่าน(7)1 พฤษภาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1428ประชาสัมพันธ์หน่วยงานใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้าน All Home(11)30 เมษายน 2562งานประชาสัมพันธ์
1427ประชาสัมพันธ์โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย(9)29 เมษายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1426ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก(15)29 เมษายน 2562งานประชาสัมพันธ์
1425แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก(27)26 เมษายน 2562งานประชาสัมพันธ์
1424ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอม(17)25 เมษายน 2562งานประชาสัมพันธ์
1423ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี2562(7)25 เมษายน 2562งานประชาสัมพันธ์
1422ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก(15)3 เมษายน 2562งานประชาสัมพันธ์
1421ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทย” ในวันที่ 2 เม.ย.62(3)27 มีนาคม 2562งานประชาสัมพันธ์
1420ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562(8)27 มีนาคม 2562งานประชาสัมพันธ์
1419ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก(3)6 มีนาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1418ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา(13)27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1417ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Young Inventors Challenge (7)25 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1416ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมงาน Microsoft MakeWhatsNext DigiGirlz(6)21 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1415ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(19)20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1414ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนท่าปลาประช(10)20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1413ประชาสัมพันธ์กาารรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา(5)20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1412ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการค่ายสร้างครูฯ(9)20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1411ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ใหม่(20)15 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา