[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เข้ารับการประเมินของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง และนายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บุญ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบจักรยาน ตามโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” โดยยาดมตราโป๊ยเซียน ซึ่งบริษัท จี เอ็......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เขตพื้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1” สัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารหลังใหม่ โดยมีนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 สพป.พิจิตร เขต 2 สอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ซึ่งจะประกาศผลสอบภายในวันท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สพป.พิจิตร เขต 2 จัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ภาค ก. และ ภาค ข. ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั้งหมด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กท......
อ่านข่าวต่อ....