[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานฌาปนกิจศพ นายมานิต ชังฆนาก ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจกิจกรรมลูกเสือ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2562 สพป.พิจิตร เขต 2 รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นายยงยุทธ สินสวาท ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องสมุด สพป.พิจิตร เขต 2 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม และนายกฤษณ์ จันทมาส ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" นายกฤษณ์ จันทมาส ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องสมุด สพป.พิจิตร เขต 2 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลป......
อ่านข่าวต่อ....