[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวสุวรรณี ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ประชุมปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) บ้านต้นไม้ และสระว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายประวิตร วิริยม นายบานเย็น มูลเที่ยง นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประวิตร วิริยม นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และผู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายประวิตร วิริยม รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ “ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเด็กไทย 4.0 ศตวรรษที่ 21” ศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้น ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคณะกรรมการประกอบด......
อ่านข่าวต่อ....