[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างหินและแร่เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้คว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง นำโดยผอ.ทยุทธ์ สาลีจันทร์ นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด้บเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

17 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษา ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ นมัสการหลวงปู่ทวด และเยี่ยมชมบ้านหุ่นเหล็ก ขอขอบคุณผู้ปกค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดวังเรือนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเนื่องใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับ นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง มอบหมายคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการสังคมผู้สูง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันงานศิล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรและคณะครูผู้สอนได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

26 สิงหาคม-4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ได้ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนของคณะครูในโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

5-6 กันยายน 2562 นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 01 ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในศูนย์ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 01 ดำเนิการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน โดย สนามโรงเรียนวัดวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้รับมอบหมายให้จัดเป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 01 ครั้งท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดชัยศรีเป็นสนามการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียนของศูนย์ประสานงานสถานศึกษา ทับคล้อ 01 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง มอบหมายคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้......
อ่านข่าวต่อ....