[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2 พร้อมด้วย นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศน.สิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการทดสอบด้วยข้อสอบม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) เป็นสถานที่ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้น ป.3 ปี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ไทยรัฐวิทยา๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐(บ้านเขาตะพานนาก) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโรคอ้วน จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด เพื่อส่งเสร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง - สามัญ – สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรองขึ้น เพื่อฝึกทักษะทางลูกเสือ และฝึกฝนระเบียบวินัย ความอดทน และความสา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ประจำปี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธการ เทียนปั่น ประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมสร้างค่าย กิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรีจัดกิจกรรมทำบุญขึ้น โดยคณะครุ นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจกรรมเวียนเทียนและนั่งสมาธิเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงคุณของพระธรรม และป......
อ่านข่าวต่อ....