[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ปศุศัตว์อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้มาติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อสม.สายดงยาง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง มาร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลายให้กับโรงเรียน โดยมาสำรวจยุงล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง นำคณะครููและนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดชัยศรี ประเมิน นาย นัทธพงศ์ พรหมเมศร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดชัยศรี ตา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนมวังหลุมวิทยาคาร ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดชัยศรีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และเตรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2 พร้อมด้วย นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศน.สิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการทดสอบด้วยข้อสอบม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) เป็นสถานที่ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้น ป.3 ปี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ไทยรัฐวิทยา๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐(บ้านเขาตะพานนาก) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโรคอ้วน จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด เพื่อส่งเสร......
อ่านข่าวต่อ....