[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรจ ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่ได้มอบพัดลมให้กั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังก้านเหลือง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสานิตย์ พุดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมสืบสานปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนได้นำเทียนจำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการเยาวชนอนาคตเมืองพิจิตร ประก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

ท่านผู้อำนวยการพินิจ พวงทอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง และวัดทับคล้อ(สวนพระโพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางได้มอบหมายให้นำคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

15 กรกฎาคม 2562 นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังก้านเหลือง

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังก้านเหลือง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังก้านเหลือง)......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดย นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ในบริเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางอรัญญา นรมัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นชุมแสง พร้อมด้วย ครูศรีสวรรค์ อุ่นวัน และครูยุพดี มีภูมิ นำนักเรียนเข้าร่วม ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางนำคณะครู นักเรียน ร่วมกับนายสมหมาย ทาดี กำนันตำบลทับคล้อและชุมชนจัดกัิจกรรมต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางได้มอบหมายให้นายจรุณ สมัครเขตการณ์ นำคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

วันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดยนายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง มอบหมายให้ครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอทับค......
อ่านข่าวต่อ....