ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ขอความอนุเคราะห์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งบ้านพักของนักเรียนประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามกำลัง ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 798-0-41268-0
กลุ่มอำนวยการ 118.173.197.227 [ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10:54 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1