ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนังานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนังานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อำนวยการ. 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17:37 น. ]


http://202.29.215.169/chiangrai1/crdownload/data/P1t9SggP5100431MonJun2018.pdf
โดยคุณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 118.174.65.248 [ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1