ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดได้ท่างเว็บไซต์ [/URL]http://202.29.215.169/chiangrai1/crdownload/data/P1aRRm63593809TueJun2018.pdf[/URL]
กลุ่มบริหารงานบุคคล 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09:48 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1