1583 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ก.ย. 2562] :: (11)
1582 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 ก.ย. 2562] :: (23)
1581 เผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3) กลุ่มบริหารงานบุคคล [10 ก.ย. 2562] :: (9)
1580 ประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [9 ก.ย. 2562] :: (84)
1579 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [5 ก.ย. 2562] :: (106)
1578 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [23 ส.ค. 2562] :: (170)
1577 ประชาสัมพันธ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ร้อยเอ็ด Open ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ส.ค. 2562] :: (11)
1576 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [15 ส.ค. 2562] :: (38)
1575 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [14 ส.ค. 2562] :: (88)
1574 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [5 ส.ค. 2562] :: (21)
1573 ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) นักวิชาการคอ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [2 ส.ค. 2562] :: (137)
1572 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล [1 ส.ค. 2562] :: (57)
1571 ประกาศผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล [31 ก.ค. 2562] :: (43)
1570 ศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [12 ก.ค. 2562] :: (159)
1569 เชิญร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ:ยุพราชวิทยาลัย ... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 ก.ค. 2562] :: (20)
1568 การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ" ครั้งที่ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 ก.ค. 2562] :: (19)
1567 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล [2 ก.ค. 2562] :: (140)
1566 ประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [2 ก.ค. 2562] :: (169)
1565 โตโยต้า จูเนียร์ ฟุตบอล คลีนิค 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [22 มิ.ย. 2562] :: (33)
1564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 มิ.ย. 2562] :: (149)
1563 การแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 มิ.ย. 2562] :: (28)
1562 โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [17 มิ.ย. 2562] :: (22)
1561 การสมัคราเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภา... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 มิ.ย. 2562] :: (30)
1560 รับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 มิ.ย. 2562] :: (24)
1559 การประกวดแต่งบทกลอน "รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ 5" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 มิ.ย. 2562] :: (27)