งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2562
2 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2562
3 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2562
4 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2562
5 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2562
6 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2562
7 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2562
8 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
9 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2562
10 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2561
11 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561
12 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
13 เพิ่มเติมข้อมูล รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
14 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
15 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
16 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
17 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
18 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
19 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
20 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
21 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
22 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
23 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
24 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
25 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
26 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
27 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560