ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 118 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
118ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(5)1 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 3(4)28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ(3)28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2(5)21 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(5)8 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
113ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ปี 2562 ครั้งที่ 2 (e-bidding)(17)6 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561(12)28 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541 ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(14)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย่แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(14)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(11)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108ประการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(12)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)(29)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
106ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding(16)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561(14)14 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 2561(15)10 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2561(26)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(23)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
101สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561(30)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
100สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561(10)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
99สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561(30)9 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561(4)2 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(12)18 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์