ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 125 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
125เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2(1)16 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
124ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2(1)16 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV(1)16 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
122รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงรายเขต 1(5)3 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)(10)25 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)(10)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(7)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
118ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(6)1 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 3(7)28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ(9)28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2(6)21 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(6)8 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
113ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ปี 2562 ครั้งที่ 2 (e-bidding)(24)6 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561(19)28 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541 ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(20)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย่แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(21)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(16)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108ประการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(19)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)(37)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
106ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding(22)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561(21)14 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 2561(21)10 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์