ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 149 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(6)2 กันยายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
148สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562(4)31 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
147ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(5)15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
146สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562(2)26 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
145แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(2)19 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
144สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562(1)27 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
143แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปี 2562(2)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
142แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 3 ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
141แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 2 ปี 2562(13)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
140แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
139แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
138แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
137แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
136แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
135แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 ปี 2562(13)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
134แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 2 ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
133แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
132แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
131แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
130แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 3 ปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
129แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์DLTVปี 2562(1)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
128แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี 2562(14)26 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์