จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 20678 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 150 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 256221 ตุลาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน2 กันยายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256231 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256226 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน19 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256227 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์DLTVปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง27 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-เมษายน 256222 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV16 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงรายเขต 13 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)25 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
34 ครั้งประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 328 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 221 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)8 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งประกาศ สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ปี 2562 ครั้งที่ 2 (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256128 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541 ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย่แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
35 ครั้งประการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 256114 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 256110 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม256118 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
43 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189