จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7472 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 118 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 328 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 221 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)8 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งประกาศ สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ปี 2562 ครั้งที่ 2 (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256128 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541 ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย่แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งประการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 256114 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 256110 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม256118 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 25619 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 25612 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256118 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 256115 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256014 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256014 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256014 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปี 256114 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 25612 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding เลขที่ 02/25612 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธี e-bidding2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 256015 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งราคากลางครุภัณฑ์ 2 รายการ ปี 6114 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งราคากลาง ครุภัณฑ์ 4 รายการ ปี 619 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 619 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม สพป.เชียงรายเขต 114 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์1 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์1 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งราคากลาง Activeboard4 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งราคากลางออกข้อสอบ1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งราคากลางรถตู้1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
50 ครั้งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 5 รายการ25 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256016 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 255816 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255816 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189