วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมเปิดกีฬาอนุบาลเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 41 โดยโรงเรียนอนุบาtลเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามัคคี รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับพิธีเปิดกีฬาในครั้งนี้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการการะทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีท่ามกลางบรรยากาศของความน่ารักสนุกสนานและอบอุ่นจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย