นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรมอนเตสชอรี่นายบุญชู อังสวัสดิ์ (ข้าราชการบำนาญ) นายวันชัย แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1 นางจีรวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 1 และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำโดย นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ และคณะครูโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัยในบริบท สพฐ.ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)
วันนี้วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยฯ นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) และครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 นําความรู้ สู่ครอบครัว เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะทําการศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตยในครอบครัว โดยนําความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับพร้อมด้วยสื่อความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้จริง เกี่ยวกับการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ปชส.ร.ร.บ้านป่ารวกฯ/ภาพ)