วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (symposium) ระดับจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษา อีกด้วย