ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานรับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2562 ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในโอกาสนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมภาคภูมิใจที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประเภท หน่วยงาน ด้านการป้องกันยาเสพติดที่มีผลงานระดับ “ดีเด่น” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพวงเพชร