มอบรางวัล Best Practices Symposium
ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี62
 


               
          วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วม"พิธีสืบชะตาครูของแผ่นดิน" ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายอรรณพ จูจันทร์ รองฯผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยชมภู เพื่อติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ได้แก่ การอ่านการเขียน โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
 


          

 


ฉบับที่ 1426 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 478053 ครั้ง Your IP Address is 100.26.182.28
          วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (symposium) ระดับจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษา อีกด้วย
 


          

 
          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ต่อจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของเครือข่ายสถานศึกษา ๑๖ เครือข่าย เพื่อคัดเลือกผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดเชียงรายต่อไป
           วันที่​ 19​ กันยายน​ 2562​ นายขจร​ แก้วตา​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​เมือง​เชียงราย​(สันทราย​ราษฎร์​ดรุณ​า​นุ​เคราะห์)​ รับรางวัลระดับ​ OBECQA​ จากท่าน​ อัมพร​ พินะสา​ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ เนื่องในงานเวทีศักยภาพ​โรงเรียนมาตรฐาน​สากล​ ระดับชาติ​ ครั้งที่​ 3​ ภาคเหนือ​ Toward 21st -​ Century Classroom ณ​ โรงเรียนพิษณุโลก​พิทยาคม​ จ.พิษณุโลก

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (symposium) ระดับจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษา อีกด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ จัดการศึกษา(กตปน.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการของเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และวางแผนการดำเนินงาน ในรอบ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา เป็นลำดับต้น ๆ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๒ เพื่อติดตามข่าวสารและรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้ สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพวงเพชร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ นำโดย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม. เขต ๓๙ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของความสุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการ ครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู “การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มโรงเรียน” ณ ห้องประชุมรักษ์ไทยโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง คำชี้แจงแนวทางการจัดงาน และปฏิบัติการบริหารข้อมูลโปรแกรมการ จัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพวงทอง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะ ดูงานจาก สพป.พัทลุง เขต ๑ นำโดย นายธีรพล สยามพันธ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่ดีในการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study ณ ห้องประชุมพญามังราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Google Application For Education เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพวงทอง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์" โดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 มีนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/144 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า