ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 900844  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมการอบรมมอนเตสซอรี่

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.นิรมล ตู้จินดา ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพฐ. และนายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าอบรมในการอบรมการวิจัยและพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) //ปชส.รร.ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : นโยบายการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อระดับ

     ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายและบรรยายพิเศษเนื่องในการอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อระดับ ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้เข้ารับการอบรมร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายและบรรยายพิเศษ //ปชส.รร./ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : อบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อระดับ

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อระดับปฐมวัย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้เข้ารับการอบรมร่วมให้การต้อนรับ โดยการจัดอบรมจะจัดระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อระดับปฐมวัย //ปชส.รร.ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

     นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงรายเขต 1 พร้อมคณะ ได้เข้าทำการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมีนายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ปชส.รร. ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันกตัญญู

     โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีนายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีจิตอาสา ออมทรัพย์ยอดเยี่ยม สภานักเรียน นักเรียนที่ดูแลร้านค้าสหกรณ์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับการผูกข้อมือจากคณะครูเพื่อเป็นศิริมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

     นายสมคิด อุปปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมี นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเข้าร่วมงานครั้งนี้อีกมากมาย ในงานมีการโชว์ผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและมีการจัดบูทขายของและกิจกรรมต่างๆบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานในธีม Bantung Farm House 2019 ...ปชส.รร. ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู เมื่อวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญอาคารเรียน (อาคารเรียน 105 ล 58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน)และพิธีถวายผ้าป่า

     นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรียน (อาคารเรียน 105 ล 58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน)และพิธีถวายผ้าป่า ของโรงเรียน โดยนายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการได้มาของอาคารหลังใหม่ โดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมาร่วมงานพิธีด้วยความยินดีและปลื้มปิติ ในโอกาสพิเศษนี้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้-->>ปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ครูย้าย รายงานตัววันแรก

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ยินดีต้อนรับ และขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัตนาภรณ์ คำเผ่า เดินทางมารายงานตัววันแรก ซึ่งย้ายมากจากโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย สพป.พะเยา เขต 2 มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป.เชียงราย เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งลูกคืน

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำได้ ดำเนินกิจกรรมส่งลูกคืน เป็นกิจกรรมส่งเสริมและส่งต่อนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมประชาธิปไตยแก่นักเรียน

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้ดำเนินกิจกรรมจำลองการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ส่งเสริมประชาธิปไตยแก่นักเรียนภายในสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ และเป็นการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งและส่งเสริมประชาธิปไตย โดยนักเรียนพร้อมคณะครูได้ร่วมกันเดินรณรงค์ในชุมชนเขตบริการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ โดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทำการรรับมอบทุน จากคณะคุณครูประกายเพชร และคุณวราภรณ์ ศกุนสิงห์ คุณปราณี เจริญพร พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในนามของโรงเรียนบ้านโป่งนาคำขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : รับมอบทุน

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ โดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำการรับมอบทุน นักเรียนจากผู้ใจบุญ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/414 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36