ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 926862  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : ข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

     สรุปกิจกรรมที่เข้าร่วมพัฒนาของผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนโรงเรียน บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 //ปชส.โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

     โรงเรียนบ้านห้วยชมภู จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในการจัดงานวันนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กองลูกเสือ-เนตรนารีร่วมประกอบพิธี รวมทั้งสิ้น 129 คน-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มโรงเรียนท่าสุด

     นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ซึ่ง นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมผู้กำกับลูกเสือสามัญ นำลูกเสือโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามประเมินผลประจำเดือนมิถุนายน

     วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร.1 พร้อมด้วย ศน.กัลยา ยงยศ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โดยมีนายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ //ปชส.รร. ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม English Camp

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มูลนิธิ Heart and Hand foundation ได้เข้ามาจัดกิจกรรมค่าย English camp ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) กิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย การเชื่อมต่อการศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมไปถึงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒//ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย แม่ยาว - ดอยฮาง ได้ดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และนายวิจิตร คำปุ๊ ผู้อำนนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน กรรมการและเลขาผู้ดำเนินกิจกรรม พร้อม คณะผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นำโดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ยาว - ดอยฮาง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมฐานความรู้ให้กับนักเรียน เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมวันสุนทรภู่ และยังได้รับเกียรติจากนางเพ็ญศรี เตชนันท์ และนางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์จาก สพป.ชร.1 มาให้กำลังใจ เยี่ยมชมกิจกรรม ดังกล่าว อาทิ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครเรื่องพระอภัยมณี การแข่งขับร้องบทอาขยาย ป.1 ถึง ป.ุ6 การเรียงความ วาดภาพระบายสี การคัดลายมือ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป พร้อมกันนี้ยังเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดร่วมกับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ ประจําปี ๒๕๖๒

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนัทที บุญศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นําคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจําปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เพื่อเป็นการรําลึกถึงกวีเอกของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “สุนทรภู่ มหากวี” //ปชส.โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน

     นายนัทที บุญศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นําคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ภายใต้กรอบแนวคิด และคําขวัญ " มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด " //ปชส.โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนบ้านห้วยชมภู จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยชมภู จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และเห็นความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : รับมอบเกียรติบัตรงาน "วันแห่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ"

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา รับมอบเกียรติบัตรหลายรายการจาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซึ่งเป็นเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/417 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36