ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 894380  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัยในบริบท สพฐ.

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรมอนเตสชอรี่นายบุญชู อังสวัสดิ์ (ข้าราชการบำนาญ) นายวันชัย แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต 1 นางจีรวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 1 และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำโดย นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ และคณะครูโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยฯ

     วันนี้วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยฯ นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) และครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 นําความรู้ สู่ครอบครัว เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะทําการศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตยในครอบครัว โดยนําความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับพร้อมด้วยสื่อความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้จริง เก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : งานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     วันจันทร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) (ปชส.รร.บ้านป่ารวกฯ/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : รณรงค์ชวนเชิญเลือกตั้งประจำปี พ.ศ.2562

      โรงเรียนบ้านห้วยชมภู จัดกิจกรรม "6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย" รณรงค์ชวนเชิญเลือกตั้งประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตยต่อไป -->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนป. 6 และ ม.3

     นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชมภูเป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษากับนักเรียนระดับ ป.6 และ ม.3 และให้รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ พร้อมกับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียน ณ หอประชุมเพชรชมภูโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ในวันที่ 14 มีนาคม. 2561-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

     นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับนายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชมภู คนใหม่ โดยมีนายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานคัตเตอร์ที่ 2 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูและคณะผู้บริหารในอำเภอเมือง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าวด้วย--ประช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     นายสิทธิพงศ์ รัตนชัยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชมภูพร้อมด้วยตัวแทนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการทำบุญอาคารใหม่”เอกอลงกรณ์”การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ 1 เมษายน 2562 และกิจกรรมอื่นๆภายในโรงเรียน-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : มหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย

     โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ได้ร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เข้าร่วมงานฯ จำนวน 120 โรงเรียน ครู และนักเรียน นำผลงาน นวัตกรรม มาแสดงนิทรรศการในงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง-->>ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยฯ - สัปดาห์ที่ 3

     วันนี้วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยฯ นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) และครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม ภายนอกห้องเรียน และภายในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติสถานการณ์จำลอง จะได้ประสบการณ์ตรงกับการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้จริง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การปกครองร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยฯ

     เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ได้จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยฯ นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) และครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการที่ นักเรียนชมนิทรรศการเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) (ปชส.รร.บ้านป่ารวกฯ/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพฯ

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยชมภูจัดกิจกกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพให้กับนักเรียน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่การมีอาชีพ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะอาชีพ เช่น การจัดจำหน่ายสิ้นค้าพื้นบ้านร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการออกร้าน การแสดงผลงานวิชาการ การขายผักที่ปลูกเอง และยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย (ปชส.รร.บ้านห้วยชมภู/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยชมภู

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. รองฯอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชร.1 เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยชมภู (ปชส.รร.บ้านห้วยชมภู/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านป่ารวกฯนำโดยนายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นต้นเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดป่ารวก ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย //ปชส.โรงเรียนบ้านป่ารวกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีลงนาม MOU ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและทักษะสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

     นายสุรเจต ปาลี พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา ให้การต้อนรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ดร สมบรูณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 นายคำนึง ยากองโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญ นายพิสิฐ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร นายสงกรานต์ สีมี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม นายภูวเรศ สิทธิโค่ง ครูโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา และนางพิชญาภา ธรรมบัณฑิต ครูโรงเรียนบ้านจะคือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/413 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36