.
 
ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑ [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมคลิปทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 92 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เนื่องด้วยกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงรายเขต 1 มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 8 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2. นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยขม 3. นายสมบรูณ์ ยาวิชัย ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และคณะคุณครูจำนวน 5 ท่าน 1.คุณครูสุธน ไวดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยขม 2. นางวิลาวรรณ์ โยธา ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยขม 3. คุณครูวิทยา ยศจนา ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4. คุณครูวิมล พุทธิแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนผาขวางวิทยา สาขา บ้านแคววัวดำ 5. คุณครูบุษยากร ศรีจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนแม่ยาววิทยา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้
 
..