ข่าวสารการศึกษา ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑
     e-Clips ที่ : 88 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 ได้นำเสนอ VTR การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนบ้านรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในคราวที่ รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053711410 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]