ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1478 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1478แนวทางการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562(8)12 ตุลาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1477เผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3)(14)10 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1476ประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ(4)9 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1475ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ (12)5 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1474ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ(14)23 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1473ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ(19)15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1472แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม(17)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1471เกณฑ์การประเมินผลงานด้านการวิจัย(16)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1470เกณฑ์การประเมินผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการ(15)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1469เกณฑ์การประเมินผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม(17)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1468เกณฑ์การประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม(19)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1467เกณฑ์การประเมินผลงานด้านบริหารจัดการเรียนรวม(17)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1466ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) 2 อัตรา(14)2 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1465ผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(7)31 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1464ศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562(18)12 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1463ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์(26)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1462ประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)(22)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1461รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)(5)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1460ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด(30)17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1459การสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา(30)6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1458ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ(2)4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1457ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี62(31)31 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล