ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1447 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1447ตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2561(81)15 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1446ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ(3)14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1445ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ(6)12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1444ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)(7)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1443ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร(4)28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1442รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น(10)27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1441ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย(16)13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1440ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"(6)13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1439ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก(6)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1438การฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริืมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง(9)25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1437ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Standard Teachers Status and..(127)25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1436ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018(4)18 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1435สัญญายืมค่าพาหนะนักเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/2561(15)17 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1434จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 (file pdf)(45)8 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1433จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1(11)8 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1432การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1(7)7 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1431การจัดส่งข้อมูลหลักผู้ขาย(29)19 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1430แบบฟรอร์มจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม(28)18 ธ.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1429ประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)(21)14 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1428ประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)(18)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1427ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ รุ่นที่ 6(14)27 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1426ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(18)21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล