ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1473 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1473ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ(4)15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1472แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม(4)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1471เกณฑ์การประเมินผลงานด้านการวิจัย(5)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1470เกณฑ์การประเมินผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการ(1)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1469เกณฑ์การประเมินผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม(2)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1468เกณฑ์การประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม(2)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1467เกณฑ์การประเมินผลงานด้านบริหารจัดการเรียนรวม(2)4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1466ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) 2 อัตรา(5)2 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1465ผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(7)31 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1464ศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562(20)12 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1463ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์(17)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1462ประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)(13)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1461รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)(24)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1460ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด(21)17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1459การสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา(30)6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1458ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ(9)4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1457ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี62(25)31 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1456การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)(25)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1455ประชาสัมพันธ์การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นPM2.5(1)24 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1454การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ปี 2562 (ล่าสุด)(61)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1453ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)(29)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1452ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563(9)3 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล