ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1461 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1461รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)(6)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1460ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด(6)17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1459การสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา(24)6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1458ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ(8)4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1457ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี62(13)31 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1456การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)(14)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1455ประชาสัมพันธ์การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นPM2.5(10)24 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1454การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ปี 2562 (ล่าสุด)(34)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1453ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)(23)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1452ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563(9)3 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1451การสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2)(22)10 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1450ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น(26)5 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1449นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(28)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1448แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ.)(25)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1447ตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2561(93)15 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1446ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ(21)14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1445ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ(9)12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1444ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)(11)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1443ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร(12)28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1442รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น(31)27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1441ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย(31)13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1440ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"(13)13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล