จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1313640 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1447 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
81 ครั้งตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 256115 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริืมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Standard Teachers Status and..25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 201818 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งสัญญายืมค่าพาหนะนักเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/256117 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 (file pdf)8 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
11 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 18 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 17 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งการจัดส่งข้อมูลหลักผู้ขาย19 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งแบบฟรอร์มจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม18 ธ.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)14 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ รุ่นที่ 627 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งตัวอย่างงานก่อสร้าง9 พย. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 2 อัตรา7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้างฯ6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)1 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งเอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เ30 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
14 ครั้งตัวอย่างการจัดจ้าง ประชุมวันที่ 29 ต.ค.6130 ต.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4-6) ของโรงเรียน ที่ได้รับงบ ปี 6229 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งแจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด21 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.422 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.122 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)19 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู18 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 ครั้งตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษา17 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ระดับประถมศึกษา และม.ต้น10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพระบายสี10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2 ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (1)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง26 ส.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 25611 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
73 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ(สมาคมนักบริหารการศึกษาฯ)12 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี9 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จนท.การเงิน บัญชี2 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งการนิเทศติดตามโรงเรียนขยายโอกาสฯเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA29 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36