จำนวนผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1366902 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1464 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 256212 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี6231 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นPM2.524 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ปี 2562 (ล่าสุด)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-25633 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งการสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2)10 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น5 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
28 ครั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ.)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
83 ครั้งตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 256115 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริืมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Standard Teachers Status and..25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 201818 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งสัญญายืมค่าพาหนะนักเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/256117 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 (file pdf)8 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
14 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 18 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
33 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 17 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งการจัดส่งข้อมูลหลักผู้ขาย19 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งแบบฟรอร์มจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม18 ธ.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)14 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ รุ่นที่ 627 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งตัวอย่างงานก่อสร้าง9 พย. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 2 อัตรา7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้างฯ6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)1 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งเอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เ30 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
30 ครั้งตัวอย่างการจัดจ้าง ประชุมวันที่ 29 ต.ค.6130 ต.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4-6) ของโรงเรียน ที่ได้รับงบ ปี 6229 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
18 ครั้งแจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด21 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36